ALBUM DRZEWA ZIEMI ŁÓDZKIEJ

Po bez mała czterech latach pracy i przygotowań został wydany mój autorski album „Drzewa Ziemi Łódzkiej”, wydawcą jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przy wydatnej pomocy koleżanek i kolegów z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Premiera książki miała miejsce podczas konferencji „100 tysięcy drzew na 100 lecie Województwa Łódzkiego” która odbyła się 7 listopada
w Walewicach.

Piotr Wypych

Kilka słów wstępu z książki: drzewa towarzyszą niemalże całemu naszemu życiu; Poprzez swoją ciągłą obecność są dla nas tak oczywiste, że na ogół ich nie dostrzegamy. A to przecież drzewa w dużej mierze budują nasze krajobrazy – krajobrazy wsi, miast, miasteczek, zadrzewień i dużych zbiorowisk leśnych. Drzewa
są wyróżnikiem niepowtarzalnych widoków. Ich forma, skala, skład gatunkowy
i rozplanowanie w przestrzeni determinują wygląd odbieranego przez nas krajobrazu. Nie sposób również uwolnić się w naszym życiu codziennym od produktów
i wytworów z drzewa, a właściwie już z drewna – służą one nam na co dzień, są często niezbędne i niezastąpione. A wreszcie cała warstwa kulturowa drzew – ich symbolika, magia, lecznictwo i przedstawienia w sztuce…Od ponad 25 lat fotografuję z pasją drzewa (i nie tylko). Są to świadomie kształtowane obrazy fotograficzne wykonywane
z pełnym zaangażowaniem mojej wiedzy i doświadczenia. Swe ulubione drzewa fotografuję latami systematycznie i systemowo – w zmiennym świetle dnia, o różnych porach roku. Wiele tematów – cykli fotograficznych zarzucam, aby wrócić do nich
po latach. Oprócz walorów estetycznych obrazu – powstaje w ten sposób ciekawy dokument fotograficzny, który pokazuje nam tempo i skalę zmian związanych z danym drzewem i jego bliskim bądź dalszym otoczeniem. Niniejsza książka ukazuje zdjęcia chronionych, cennych i ciekawych drzew z obszaru województwa łódzkiego – z dużym zaakcentowaniem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, rezerwatów, pomników przyrody, obszarów Natura 2000, użytków ekologicznych
i zabytkowych założeń parkowych. Prezentowane w albumie drzewa są zarówno rzadkie jak i powszechnie spotykane, objęte różnymi formami ochrony prawnej,
w swym naturalnym i nie naturalnym otoczeniu – wśród dzikiej przyrody lub koegzystencji ze środowiskiem kulturowym człowieka. Przedstawiane są pojedyncze
i zbiorowe portrety drzew w rożnych technikach fotograficznych – podczerwieni, kolorze i klasycznej fotografii czarno-białej ( z zeskanowanych filmów zwojowych).
W niniejszym albumie mamy do czynienia z materiałem fotograficznym dokumentującym obraz ziemi z drzewem – drzewami w roli głównej w danym miejscu
i czasie. Czynnik czasu jest niezmiernie ciekawy w obrazach tych samych drzew – obiektów, wykonywanych w wieloletnim odstępie. A najważniejsze – album pozwala nam bliżej dostrzec drzewo, które towarzyszy naszemu życiu…

ŚWIĘTY ANTONI…ŚWIĘTY ANTONI…

Święty Antoni Padewski w Piotrkowie Trybunalskim na kolumnie przed kościołem Bernardynów. Do niego wzdychały moje babki i prababki…kiedy coś się zagubiło, ale nie o rzeczy raczej chodziło ale o zagubione serce (choć to prędzej do św. Antoniego pustelnika). Kolumna została przeniesiona w latach 60. XX w. – ale mimo to zawsze mieszkańcy Piotrkowa umawiają się do dziś pod „Antosiem”.

NAPISY, ZNAKI i SYMBOLE

Otaczają nas wszędzie – w realnym świecie i nadrealnym, ich znaczeniowość i symbolika to „wyciąg w pigułce” ludzkiej świadomości zbiorowej – danego narodu, grupy etnicznej czy językowej – nie zawsze poprawna i miła dla oka… A najważniejsze to historia – czyli to co zapisane w czasie – setki lat temu lub wczoraj…

„trzy razy tak” oryginalny napis z 1946 r. napis na kamienicy
reklama „P.H.U” lata 70. XX w.
napis na murze domu – lata 90. XX w.
napis i grafitti na murze pocz. XXI w.
„Solidarność” napis z pocz. lat 80. XX w.

PANORAMY i WIDOKI MIAST i MIASTECZEK POLSKICH

To stary cykl fotograficzny do którego wracam co jakiś czas – najczęściej skupiam się na małych miasteczkach i miastach Polski centralnej, a w szczególności województwa łódzkiego. Interesują mnie również te ośrodki które straciły lub zyskały status „miasta” na przestrzeni wieków. Najbardziej urokliwe są małe miasteczka gdzie wieki temu współgospodarzyliśmy z innymi nacjami narodowymi budującymi Rzeczypospolitą wielu narodów…

Opoczno

Piotrków Trybunalski
Przedbórz
Zduńska Wola
Opoczno
Radomsko
Kamieńsk
Piotrków Trybunalski

PROSTE PIĘKNO

Przydrożny rów polny nieopodal mojego mieszkania raz do roku staje się wyjątkowy i nie powtarzalny. Kiedy przychodzi silny i nagły mróz w nocy – w świetle poranka pojawiają się rozmaite „klejnoty” na trawach w korycie rowu – to naprawdę proste piękno – które jak każde piękno trwa krótko i nigdy dwa razy tak samo się nie powtarza…

DĘBY ROGALIŃSKIE

Byłem przejazdem w Rogalinie – pierwszy raz, szybko ścigając się ze zmierzchem robiłem zdjęcia…Pierwsze potraktowanie tematu – trzeba będzie pojeździć – popracować, szkoda że tak daleko…Przypomniałem sobie fragment wiersza Broniewskiego:

„Ach, nie! To już nagie gałęzie
chwytliwe.
Kiedy serce i myśl na uwięzi,
jak być szczęśliwym?

I ostał się pień nagi,
nad nim zamieci kłąb.
Odwagi!
To ja – dąb”.

 

 

 

1 2 3 4 6