Nieustające piękno – dzień krajobrazu

Każdy z pracowników parków krajobrazowych w Polsce i na świecie (często podobne albo bliźniacze formy ochrony) obchodzi każdego dnia „dzień krajobrazu” – to nasza praca, powszedniość ale i wielkie pasje rozwijane w wielu dziedzinach i specjalizacjach wiedzy. Krajobrazu całościowo i „ostatecznie” nie da się zdefiniować. Jednak poruszając się w określonych „ramach” wiedzy i nauki przyjmujemy definicje które pomagają nam w pracy codziennej, idąc tym myśleniem -zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową, sporządzoną we Florencji dnia 20 października 2000 r., przez Polskę ratyfikowaną 27 września 2004 roku, termin krajobraz „znaczy obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich”(Art. 1, definicje, lit. a). Analiza tego zapisu wskazuje, iż dwie główne składowe definicji to kultura (to co pochodzi od człowieka) i przyroda. Warto wspomnieć iż słowo krajobraz w języku polskim nie było znane przed XIX w. Wcześniej używaliśmy zapożyczonego z języka niemieckiego słowa „Landschaft”, które oznaczało kraj, okolicę, widok – panoramę. Określenie to bardziej podkreślało estetyczne i artystyczne spojrzenie na dany teren. Słowo krajobraz po raz pierwszy do polskiego słownictwa wprowadził Joachim Lelewel, który je użył w publikacji „Dzieje Polski Joachim Lelewel potocznym sposobem opowiedział, do nich dwanaście krajobrazów skreślił” (Lelewel 1829)

Zapraszam serdecznie

Zapraszam na otwarcie mojej autorskiej wystawy „Łódzkie od świtu do zmierzchu” w Galerii im. Eugeniusza Hanemana Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego – Łódź ul. Piotrkowska 102. Otwarcie 24 sierpnia godz. 18.30. Wystawa będzie czynna do 6 września 2021 roku.

Wojsławice

Przepiękne stare miasteczko przygraniczne w województwie lubelskim. Trzy kultury religijne budujące przeszłość tego miejsca… Fajnie było z przyjaciółmi spędzić kilka dni i zrobić parę zdjęć. Mili ludzie, życzliwy samorząd gminy, dobra wystawa – czego chcieć więcej!

Spacery foto – luty 21

Kilka zdjęć z dalszych i bliższych spacerów fotograficznych. Zdjęcia wykonałem Olympusem EP3 przystosowanym do podczerwieni wraz z mocno czerwonym filtrem.

Ruiny zamku w Majkowicach
Anioł z Sulejowa
Zamek w Czersku
Matka Boża z Chojnaty
Krajobraz z okolic Srocka
Łodzie na Pilicy w Murowańcu

Wystawa ŁTF i Przyjaciele

Prezentuję moje zdjęcie z wystawy „ŁTF i Przyjaciele” – która odbyła się
w dniu 20 grudnia 2020 r. Według organizatorów: ” (…) wystawa „ŁTF
i Przyjaciele”, eksponująca zdjęcia członków innych fotograficznych zrzeszeń, takich jak Związek Polskich Artystów Fotografików, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju fotografii humanistycznej FOTO HUMANUM czy Związek Polskich Fotografów Przyrody, ale także zaprzyjaźnionych z ŁTF Japończyków z pokrewnego stowarzyszenia APA
w Japonii. Wystawa jest więc z jednej strony interesującym przeglądem współczesnej fotografii – wśród 71 prac są bardzo różnorodne pod względem tematu i warsztatu zdjęcia, od ujęć reportażowych i rodzajowych przez miejskie impresje, widoki natury, portrety ludzi i zwierząt, po kompozycje abstrakcyjne – ale przede wszystkim do podkreślenia lokalnego i ponadlokalnego znaczenia i oddziaływania ŁTF” (…). Całość wystawy pod linkiem: https://youtu.be/IrqhpqwMKhM

Sztukmistrz z Bełchatowa

1 2 3 8