„Decydujący moment” w fotografii krajobrazu

Kilka z kilkudziesięciu dzisiejszych fotek wykonanych pod Piotrkowem Trybunalskim. Ulotne, impresyjne zjawiska pogodowe/atmosferyczne trwające od kilku sekund do kilku minut czy godzin – pozostają w ciągłym ruchu – zmianach, których utrwalenie bądź nie na matrycy aparatu zależy od decyzji fotografującego. „Decydujący moment” w tym aspekcie to szybka decyzja twórcy i wybór motywu który pozostaje w ciągłej dynamice zmian…