Urodziłem się 5 września 1969 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Od najmłodszych lat interesowałem i interesuje się sztuką, przyrodą oraz historią. W 1984 roku podjąłem naukę w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku. W 1989 roku rozpocząłem pracę w Wydziale Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, jako inspektor leśnik – zajmując się lasami niepaństwowymi. W 1990 roku zdałem egzaminy do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydział Grafiki – specjalizacja grafika projektowa. Podczas trwania studiów pogłębiałem swoje zainteresowania z zakresu architektury, historii sztuki oraz filozofii. Również w tym czasie utrzymywałem kontakty z Wydziałem Leśnym AR w Krakowie. W 1995 roku obroniłem dyplom w Pracowni Projektowania Książki u prof. Romana Banaszewskiego – temat pracy: Ilustrowany atlas owadów mających znaczenie gospodarcze w leśnictwie. Aneks do pracy dyplomowej w Katedrze Fotografii ASP u prof. Zbigniewa Zegana, temat: fotografia krajobrazowa „ojczysta” znad Pilicy.  W 2010 roku ukończyłem roczne studium podyplomowe na Politechnice Łódzkiej w zakresie ochrony środowiska. W styczniu 2013 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim obroniłem pracę doktorską pt.:„Dziedzictwo historyczne małej architektury sakralnej (XVIII-XX w) na terenie Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych” – promotor ks. prof. Stanisław Nabywaniec, praca ma charakter interdyscyplinarny i praktyczny, jest mocno związana z ideą ochrony zasobów kulturowych, etnografią i architekturą krajobrazu na terenie województwa łódzkiego i świętokrzyskiego. Po ukończeniu ASP w 1995 roku podjąłem prace w Zespole Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy, gdzie pracuje do dnia obecnego. Do roku 2007 zajmowałem stanowisko głównego specjalisty. W roku 2008 Wojewoda Łódzki powołał mnie na dyrektora powyższej jednostki. Od 2013 roku jestem pracownikiem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w którego skład wszedł ZNPK. W pracy łącze swoje zawody i zainteresowania które się uzupełniają – albowiem zajmuje się ochroną krajobrazu i dziedzictwa kulturowego, projektami wydawnictw, antropologią kulturową, promocją i wystawiennictwem, oraz dokumentacją fotograficzną. Po podjęciu pracy powróciłem do swych zainteresowań z zakresu historii, historii sztuki, architektury oraz sztuki ludowej – w szczególności na terenie województwa łódzkiego.  Efektem powyższych zainteresowań są trzydziestoletnie badania terenowe poświęcone małej architekturze sakralnej w środkowej Polsce, badania nad pozostałościami materialnymi po mniejszościach narodowych II RP oraz miejscami pamięci narodów. Zajmuje się fotografią, rysunkiem i precyzyjnym ilustratorstwem, w miarę możliwości projektuję wydawnictwa, plakat, znaki i systemy identyfikacji wizualnej. Jestem autorem kilkudziesięciu opracowań książkowo – albumowych. Począwszy od 1995 roku miałem wiele indywidualnych i zbiorowych wystaw w kraju i za granicą. Napisałem kilkadziesiąt artykułów popularnonaukowych dotyczących historii regionu łódzkiego, kilka artykułów naukowych o sztuce sakralnej, małej architekturze oraz ochronie przyrody i krajobrazu w łódzkim. Jestem członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików – Okręg Świętokrzyski. Jestem członkiem Stowarzyszenia Historyków Fotografii… Miałem coś napisać, ale to było wczoraj… Dziś wiem, że nie można pisać o tym co nie do opisania, czego nie można nazwać, co każdy winien odkrywać sam po swojemu… Co najwyżej można pisać jakieś komunały (jak biogram). Jestem, byłem, żyje i kiedyś muszę umrzeć…Nic nowego…Spotyka to wszystkich…Ale jak każdy chce zostawić tu swój mały ślad…Bo dalej nic nie wiadomo…Tylko czas mija…Czasami zdarza mi się zrobić zdjęcie, coś narysować, zrozumieć, zachwycić pięknem, kochać…

autoportret po 20 latach rozmowarozmowa z samym sobą po 20. latach…

Wybrane wystawy indywidualne:

 • Nadpiliczne krajobrazy; wystawa fotografii, BWA Piotrków Trybunalski, 1998 r.

 • Przyroda Piotra Wypycha w grafice,rysunku i akwareli, BWA Piotrków Trybunalski, 1999 r.

 • Skarby znad Pilicy; wystawa fotografii, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, 2000 r.; Galeria Arkady w Tomaszowie Maz. 2001 r.

 • Piotrków Trybunalski i region; wystawa fotografii, Ambasada RP w Brukseli, 2000 r.

 • Krajobrazy Województwa Łódzkiego; wystawa fotografii, Komitet Regionów – Bruksela, 2000 r.

 • Ludowa rzeźba sakralna w krajobrazie Nadpilicza; wystawa fotografii, Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, 2001 r.; Skansen Rzeki Pilicy 2002 r.

 • Krajobrazy; wystawa fotograficzna, Biblioteka Publiczna w Radomsku, 2002 r.

 • Kapliczki i krzyże znad Pilicy; wystawa fotografii, Galeria Nowa ŁDK, 2003 r.; Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim, 2006 r.; Kościół Garnizonowy Tomaszów M. 2017 r.;

 • Krajobrazy; wystawa fotografii, Galeria Nowa ŁDK, 2004 r.

 • Kapliczki i figury przydrożne Nadpilicza; wystawa fotografii, Muzeum w Łowiczu, 2004 r.

 • Krajobrazy znad Pilicy; wystawa fotografii, Muzeum im. Pułaskiego w Warce, 2005 r.; Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim 2007 r.

 • Krajobrazy Piotra Wypycha; wystawa fotografii, ZPAF w Kielcach, 2005 r.

 • Rok Dziedzictwa Przyrodniczego Województwa Łódzkiego; wystawa fotografii, Komitet  Regionów, Bruksela 2006 r.

 • 90. lecie Województwa Łódzkiego; wystawa fotografii, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Komitet Regionów, Bruksela 2009 r. 

 • Piotr Wypych:  krajobrazy – grafika, wystawa fotografii i grafik,  Galeria „Krótko i węzłowato”, Politechnika Łódzka 2010 r.

 • Kapliczki i krzyże województwa łódzkiego; wystawa fotograficzna, Bieszczadzki Park Narodowy, 2013 r.; Skansen Wsi w Limanowej, 2014 r.; Klasztor o.o Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim, 2015 r.

 • Krajobrazy województwa łódzkiego; stała wystawa prac fotograficznych w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy ul. Piłsudskiego w latach 2005 – 2013.

 • Szły na wschód bataliony szwadrony i pułki”; wystawa fotografii, Łódzki Urząd Wojewódzki, Łódź 2014 r.; Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, 2015 r.; GOK w Bolimowie 2015 r.; Kościół garnizonowy w Tomaszowie Mazowieckim 2015 r.; Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 r.; Kościół parafialny w Rozprzy, grudzień 2016 r.; Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Maz., marzec-kwiecień 2017 r;

 • 100. /sto/ prac z życia foto/grafika – wystawa z okazji 20. lecia pracy twórczej, Łódzka Strefa Ekonomiczna 2014 r.; ODA Art w Piotrkowie Tryb., 2015 r.; Aula im. Schumana – Uniwersytet Łódzki 2015 r.; Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Tryb. 2016 r.; Centrum Idei „U Panien” Piotrków Tryb. 2016 r.; Biblioteka w Końskich, Końskie kwiecień 2019;

 • Rysunki znalezione w szafie – lata 80. XX w. – wystawa rysunku, Uniwersytet Łódzki, wrzesień 2015 r.; Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Tryb. październik 2016 r.;

 • Ślady pamięci, wystawa fotograficzna, „Galeria u Panien”, Piotrków Tryb., listopad 2016;

 • Krajobraz. Detal-panorama-widok; fotografie, Galeria Stara, Łódzki Dom Kultury, grudzień 2016.

 • Drzewa w krajobrazie ZPKWŁ; wystawa fotograficzna, ZPKWŁ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, maj 2017 r; Festiwal Filmów Przyrodniczych – Łódź – Uniwersytet Łódzki, czerwiec 2017; Festiwal Krajobrazu – Uniwersytet Łódzki, październik 2017 r.; Łódzki Dom Kultury, marzec 2018; Zamek w Inowłodzu – Światowe Dni Turystyki, wrzesień 2018; Walewice – 100 tysięcy drzew na 100 lecie Województwa Łódzkiego, listopad 2019; Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich 2019;

 • Kapliczki i krzyże Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, wystawa fotografii,  Galeria „U Panien” Piotrków Trybunalski, sierpień 2017r.; Zamek w Inowłodzu, wrzesień 2018;

 • Śladami Reymonta po ziemi łódzkiej; wystawa fotografii, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódzki Dom Kultury i inne – 2017 rok;

 • Śladami Legionów Polskich po Województwie Łódzkim, wystawa fotografii, Urząd Marszałkowski w Łodzi 2018 r.

 • Zapiski foto/graficzne, wystawa fotografii, Galeria Sztuki Współczesnej Oranżeria, Pałacyk T. Zielińskiego w Kielcach, 2020 rok..
 • Łódzkie od świtu do zmierzchu, Galeria im. Eugeniusza Hanemana Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, Łódź sierpień 2021; Galeria „U Panien” w Piotrkowie Tryb., marzec 2022;
 • Drzewa, Galeria „U Panien” w Piotrkowie Tryb., październik 2021; Kościół św. Floriana w Sulejowie sierpień 2022; Galeria na Zamku w Inowłodzu, listopad 2022;
 • Krajobrazy nierzeczywiste. Fotografie Piotra Wypycha. Galeria FF, Łódzki Dom Kultury, czerwiec 2022; Galeria Miejska w Łowiczu, wrzesień 2022.
 • Prace 1993-2023. Fotografie Piotra Wypycha, Galeria Biblioart, marzec – kwiecień 2023, Łódź.
 • W kierunku decentryzmu. ODA art w Piotrkowie Tryb., marzec/kwiecień 2023.
 • Łódzkie od świtu do zmierzchu II, Galeria „Politechnika”, Alchemium PŁ, kwiecień-maj 2023.

Wybrane wystawy zbiorowe:

 • Mistrzowie polskiego pejzażu; wystawa fotografii, Łódź/ Warszawa / Rzeszów, i in. 2000/2001 r.

 • Czterech fotografików – dwa miasta; wystawa fotografii, Esslingen/Piotrków 2002 r.

 • 11, 12, 13, 14 Wystawa Sztuki Artystów Regionu Piotrkowskiego; BWA/ODA Art Piotrków 1998, 2004, 2008, 2012 r.

 • Wystawy fotograficzne z cyklu „Natura i krajobraz” organizowane przez Towarzystwo Fotograficzne w Radomsku w latach 1995-2007 /udział w 10. wystawach w różnych galeriach w Polsce/

 • Scieżki pamięci – pozostały tylko kamienie – cmentarze żydowskie województwa łódzkiego; /A. Białkowski, P. Wypych/, Muzeum w Opocznie 2010, Muzeum w Piotrkowie 2010, Łódzki Dom Kultury 2011, Muzeum w Łowiczu 2011 r., /i inne ok. 20 galerii/

 • Kamienie pamięci, kamienie niepamięci – cmentarze ewangelickie województwa łódzkiego; /A. Białkowski, P. Wypych/, Muzeum Regionalne w Łowiczu 2011, Muzeum w Opocznie 2011, Łódzki Dom Kultury 2012, Muzeum w Piotrkowie 2013, Muzeum w Tomaszowie 2013, Muzeum w Radomsku 2014 r., Centrum Dialogu Marka Edelmana w Łodzi 2017 r.; /i inne ok. 20 galerii /

 • Głębia ostrości; wystawa fotografii, ODA Art Piotrków Trybunalski 2012 r .

 • Kapliczki i krzyże – wystawa w Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach w 2007 r.

 • Impresje – łódzkie parki krajobrazowe, wystawa fotografii – Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, Łódź 2018

 • Wszystko jest krajobrazem, wystawa fot., Z. Turno, W. Turno, A. Borys. W. Kozub, P. Wypych; Galeria „U Panien” Piotrków Trybunalski, sierpień 2018.

 • 40 lat Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, WDK w Kielcach, marzec 2019.

 • ART EKO 31 – wystawa fotograficzna „Struktury Natury”, Kielce, maj 2019

 • 41 Wystawa Doroczna OŚ ZPAF, Kielce, styczeń  2020.

 • ŁTF i Przyjaciele – wystawa fotograficzna, Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, Łódź, grudzień 2020.

 • 42 Wystawa Doroczna OŚ ZPAF, Kielce marzec 2021.
 • ART EKO 32/2 – wystawa fotograficzna „Na styku czasów””, Piotrków Tryb. październik – kwiecień 2020/2021, Kielce 2021;
 • Wystawa Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego im. Stanisława Różewicza, Muzeum w Radomsku, październik 2021.
 • 43 Wystawa Doroczna OŚ ZPAF, Kielce maj 2022;
 • ART EKO 33/Walewice – wystawa fotograficzna „Wszechstronność jutra”, Przemyśl 2022;
 • Ekologicznie – Świat w którym żyjemy/ ECOlogically – The world we live in –wystawa fotograficzna, Galeria Księży Młyn/ŁTF, Łódź, październik 2022;
 • Artur Rubinstein in Memoriam – wystawa fotograficzna, Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, Łódź, październik 2022.

Wybrane albumy fotograficzne:

 • Wypych P., Burzyński I., Rezerwaty Ziemi Piotrkowskiej, ZNPK 1998.

 • Wypych P., Kobalczyk A., Krajobrazy znad Pilicy, ZNPK 1998.

 • Wypych P., Gąsior M., Skarby znad Pilicy, CEEKiOŚ w Piotrkowie Tryb., ZNPK 2000.

 • Wypych P., Kapliczki i krzyże znad Pilicy, CEEKiOŚ w Piotrkowie Tryb., 2001.

 • Wypych P., Gąsior M., Piotrków Trybunalski, PTTK w Piotrkowie Tryb., 2003.

 • Wypych P., Natura i krajobraz Ziemi Łódzkiej, Tow. Fotograficzne w Radomsku, 2009.

 • Wypych P., Burzyński I., Ojrzyńska G., Pomniki przyrody Województwa Łódzkiego, Euro-Centrum 2010.

 • Wypych P., Wnuk Z., Przedborski Park Krajobrazowy, ZPKWŁ, wyd. I 2013, wyd II 2017.

 • Wypych P., Ziemia Łódzka – krajobraz kulturowy województwa łódzkiego, Urząd Marszałkowski w Łodzi 2013.

 • Wypych P., Ziemia Łódzka – krajobraz przyrodniczy województwa łódzkiego, WFOŚiGW w Łodzi 2014.

 • Wypych P., Kurowski J.K, Sulejowski Park Krajobrazowy, ZPKWŁ 2014.

 • Wypych P., Kurowski J.K, Kiedrzyński M.,Spalski Park Krajobrazowy, ZPKWŁ 2015
 • Wypych P., Bonisławski R., Ziemia Łódzka – na szlaku Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, ŁKA w Łodzi 2017.

 • Wypych P., Gmina Aleksandrów – pomiędzy Czarną a Pilicą, UG Aleksandrów 2018.

 • Wypych P., Drzewa Ziemi Łódzkiej, Urząd Marszałkowski w Łodzi, 2019.
 • Wypych P., Kapliczki, krzyże i figury przydrożne województwa łódzkiego, Województwo Łódzkie 2020.