BRAMY DO WIECZNOŚCI

Cykl systematyczny. Brama symbolizuje przejście z jednego stanu w drugi… jest też symbolem żeńskości, narodzin, sprawiedliwości, chwały. Pokazuje nam stan „przejściowy” pomiędzy życiem a śmiercią…. Dla mnie najważniejszym przesłaniem symboliki bramy jest „odrodzenie”.