Rośliny

Są piękne i doskonałe w swej skończoności – rośliny. Żyją energią słońca…podobno odczuwają…Znamy ponad trzysta tysięcy gatunków, a może ich jest na tej Ziemi pięćset tysięcy? Co z tego jak wielu nie zdążymy poznać i opisać – bo wyginą dzięki temu który „czyni sobie ziemię poddaną”…