Month Listopad 2019

ALBUM DRZEWA ZIEMI ŁÓDZKIEJ

Po bez mała czterech latach pracy i przygotowań został wydany mój autorski album „Drzewa Ziemi Łódzkiej”, wydawcą jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przy wydatnej pomocy koleżanek i kolegów z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Premiera książki miała miejsce podczas konferencji „100 tysięcy drzew na 100 lecie Województwa Łódzkiego” która odbyła się 7 listopada
w Walewicach.

Piotr Wypych

Kilka słów wstępu z książki: drzewa towarzyszą niemalże całemu naszemu życiu; Poprzez swoją ciągłą obecność są dla nas tak oczywiste, że na ogół ich nie dostrzegamy. A to przecież drzewa w dużej mierze budują nasze krajobrazy – krajobrazy wsi, miast, miasteczek, zadrzewień i dużych zbiorowisk leśnych. Drzewa
są wyróżnikiem niepowtarzalnych widoków. Ich forma, skala, skład gatunkowy
i rozplanowanie w przestrzeni determinują wygląd odbieranego przez nas krajobrazu. Nie sposób również uwolnić się w naszym życiu codziennym od produktów
i wytworów z drzewa, a właściwie już z drewna – służą one nam na co dzień, są często niezbędne i niezastąpione. A wreszcie cała warstwa kulturowa drzew – ich symbolika, magia, lecznictwo i przedstawienia w sztuce…Od ponad 25 lat fotografuję z pasją drzewa (i nie tylko). Są to świadomie kształtowane obrazy fotograficzne wykonywane
z pełnym zaangażowaniem mojej wiedzy i doświadczenia. Swe ulubione drzewa fotografuję latami systematycznie i systemowo – w zmiennym świetle dnia, o różnych porach roku. Wiele tematów – cykli fotograficznych zarzucam, aby wrócić do nich
po latach. Oprócz walorów estetycznych obrazu – powstaje w ten sposób ciekawy dokument fotograficzny, który pokazuje nam tempo i skalę zmian związanych z danym drzewem i jego bliskim bądź dalszym otoczeniem. Niniejsza książka ukazuje zdjęcia chronionych, cennych i ciekawych drzew z obszaru województwa łódzkiego – z dużym zaakcentowaniem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, rezerwatów, pomników przyrody, obszarów Natura 2000, użytków ekologicznych
i zabytkowych założeń parkowych. Prezentowane w albumie drzewa są zarówno rzadkie jak i powszechnie spotykane, objęte różnymi formami ochrony prawnej,
w swym naturalnym i nie naturalnym otoczeniu – wśród dzikiej przyrody lub koegzystencji ze środowiskiem kulturowym człowieka. Przedstawiane są pojedyncze
i zbiorowe portrety drzew w rożnych technikach fotograficznych – podczerwieni, kolorze i klasycznej fotografii czarno-białej ( z zeskanowanych filmów zwojowych).
W niniejszym albumie mamy do czynienia z materiałem fotograficznym dokumentującym obraz ziemi z drzewem – drzewami w roli głównej w danym miejscu
i czasie. Czynnik czasu jest niezmiernie ciekawy w obrazach tych samych drzew – obiektów, wykonywanych w wieloletnim odstępie. A najważniejsze – album pozwala nam bliżej dostrzec drzewo, które towarzyszy naszemu życiu…