Month Sierpień 2019

NAPISY, ZNAKI i SYMBOLE

Otaczają nas wszędzie – w realnym świecie i nadrealnym, ich znaczeniowość i symbolika to „wyciąg w pigułce” ludzkiej świadomości zbiorowej – danego narodu, grupy etnicznej czy językowej – nie zawsze poprawna i miła dla oka… A najważniejsze to historia – czyli to co zapisane w czasie – setki lat temu lub wczoraj…

„trzy razy tak” oryginalny napis z 1946 r. napis na kamienicy
reklama „P.H.U” lata 70. XX w.
napis na murze domu – lata 90. XX w.
napis i grafitti na murze pocz. XXI w.
„Solidarność” napis z pocz. lat 80. XX w.